This project has received funding from the European Horizon 2020 Programme under grant agreement 688329
Bandeau Homepage R Tr Ci Bis
Logo CE

Projektbeskrivning

 

Nanonets2Sense är ett EU Horizon 2020 Forsknings och Innovations Program (RIA) som utvecklar ny teknik för 3D CMOS integration av markörfria sensorer för medicinska tillämpningar.

Tekniken baseras på nanonät, vilket är ett annat namn för ett slumpmässigt nätverk av nanotrådar. Nanonät har alla fördelarna som fås tack vare de elektriska egenskaperna hos enkristallina nanotrådar, samtidigt som de är väl anpassade för tillverkning av komponenter med standard mikroelektronik-processteknologi, till en låg kostnad.

Två modell-molekyler kommer att utvärdera teknikens potential i tillämpningarna -  analys av utandningsluft för övervakning av diabetes och tumör DNA detektering för cancer diagnostik. De potentiella tillämpningarna är kliniska men forskningen i projektet fokuserar på teknikutveckling. Projektkoordinatorn FMNT tillvekar och studerar nanonät. Nu är utmaningen för forskarna att avgöra om nanonäten kan integreras på CMOS kretsar på ett sätt som uppfyller krav på kompakthet, effektivitet och kostnad.

Ett starkt konsortium, med partners med helt komplementär expertis, har formerats. Konsortiet har två akademiska partners (FMNT i Frankrike och KTH i Sverige), ett foundry (kiselsmedja) och stort företag inom sensorer (ams AG i Österrike), ett SMF inom gas sensorer (ams Sensors UK Ltd i Storbritannien), samt det europeiska Sinano Institute.

General Presentation Image